KANZAI Ceramicsกระเบื้องดินเผาชนิดเทราค็อตต้า เคลือบผิวหน้ามาตรฐานกระเบื้องอิตาลีจาก Kenzai
กระเบื้องเคลือบที่เผา อุณหภูมิสูง ให้ความทนทานนาน นับ 10 ปี

Created by admin | พฤษภาคม 11, 2017 | KENZAI