อิฐก่อฉาบกลาง / Common Bricks Medium Size


CBC020 อิฐก่อฉาบกลาง 6.5’X15’X6.5′ 67 ก้อน 1 ตร.ม.