อิฐโชว์ 8 ช่อง ขนาด 7.5 x 24.5 x 12 cm

อิฐโชว์ 8 ช่อง ขนาด 7.5’x24.5’x12′ 29 ก้อน = 1 ตร.ม.