บล็อกประสานเต็มก้อน ร่อง 2 ข้าง ขนาด 10x25x12.5 ซ.ม.


บล็อกประสานเต็มก้อน ร่อง 2 ข้าง ขนาด (10x25x12.5 ซ.ม.)
นน.5.2    40 ก้อน / ตรม.