บล็อกประสานครึ่งก้อน ขนาด 10 x 12.5 x 12.5 ซ.ม.


บล็อกประสานครึ่งก้อน ขนาด (10×12.5×12.5 ซ.ม.)
นน.2.6  80 ก้อน / ตรม.