ซีเมนต์บล็อกปลูกหญ้า


ขนาด 24x40x7 นน.12 กก. 10 ก้อน-ตร.ม.