KERATILES CERAMIC

กระเบื้องเคอร่าคอตต้า (KeraCotta) : เป็นกระเบื้องเซรามิกไม่เคลือบที่เน้นความเป็นธรรมชาติ แบบกระเบื้องดินเผา ผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูง ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ

กระเบื้องเคอร่าดล (Keradol) : เป็นกระเบื้องเคลือบแก้วเซรามิกที่เผาด้วยอุณหภูมิสูง มีความแข็งแรง สีสันสวยงาม ลักษณะเด่นอยู่ที่มิติของการแตกรานบนหน้าเคลือบ เหมาะสมกับงานที่ต้องการสีสันสดใส เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์ที่โดดเด่นไร้ขีดจำกัด

กระเบื้องเคอร่าดลแอนทีค (Keradol Antique) : เป็นกระเบื้องเคลือบแก้วเซรามิกที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงอีกชนิดหนึ่ง ความสวยงามสไตล์โบราณอย่างมีคุณค่า การเผาที่ยาวนานทำให้เคลือบมีลักษณะเฉพาะตัวของการแตกลายงา ผสมผสานกับความเป็นแฮนด์เมด (Handmade) ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันในแต่ละแผ่น ซึ่งคงความเป็นธรรมชาติ

KEERA ANTIQUE HANDMADE (GLOSSY)