บล็อกซีมน้ำเร็ว ภราดร ®

บล็อกซึมน้ำเร็ว ภราดร ® หรือ น้ำซึมผ่านได้ (Porous block or Permeable block)
*สินค้าใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม Innovative Green Product

เป็นบล็อกซิเมนต์ใช้ปูพื้นลานนอกอาคาร (ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน มอก.378/2531) เช่น ที่จอดรถ ทางเดิน ลานบ้าน ลานกิจกรรม สำหรับบ้านอยู่อาศัย ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา เป็นต้น เพื่อช่วยระบายความร้อนที่สะสมบนพื้นผิวจากการโดนแดดในช่วงกลางวัน ทำให้อุณหภูมิหรืออากาศโดยรอบไม่ร้อนอบอ้าว และ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันจากฝนตกแรงหรือนาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจากการลื่นหกล้ม มีรอยดำจากตะไคร่และเชื้อรา สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่ต้องการ