กระเบื้องเคลือบดอกไม้ ใบไม้ สัตว์ทะเล (Glazed ceramic tile, floral leaves)